Previous
 • JATMA visit

  JATMA-TATMA at BKK

 • The New Customs Act

 • Seminar

  เกาะติดสถานการณ์แรงงานแนวโน้มปี 2560 ในยุคสถานการณ์แรงงาน 4.0 และการสอบสวน ลงโทษทางวินัย ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

 • Customs Post Clearance Audit Training

 • Training

  Measurement Uncertainty Training โดย ดร.พจมาน ท่าจีน

 • สมาคมขอแสดงความขอบคุณ คุณสุวิทย์ สุมาลา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อสถานการแรงงานและนโยบายการพัฒนาแรงงานยุค 4.0 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

Next